Verpleegkundigengezocht? Aan de hogescholen studeren in juni nauwelijks studenten verpleegkunde af. Dat komt omdat studenten uit het derde jaar voor het eerst een bijkomend jaar moeten volgen om hun diploma te behalen. Eind april waren er nochtans 1.182 vacatures voor verpleegkundigen waarvan nu al minder dan de helft ingevuld geraakt. Tegelijk mogen studenten vroedkunde die in juni afstuderen geen verpleegjob meer uitoefenen.

In 2015 besliste de Vlaamse Regering om de bacheloropleiding verpleegkunde vanaf het academiejaar 2016-2017 te verlengen van 180 naar 240 studiepunten. Daardoor duurt een standaardtraject nu vier in de plaats van drie jaar. Daarmee beantwoordt de opleiding aan de Europese richtlijn 2005/36/EG – 2013/55/EU voor de opleiding tot ‘verantwoordelijk algemeen verpleegkundige’.

Elk jaar studeren zo’n 2.000 bachelor-studenten af maar door de verlenging van drie naar vier jaar zijn het er dit jaar (bijna) geen. De bachelor-na-bacheloropleidingen (Ba-na-Ba) en de flexibele trajecten zorgen wel nog voor uitstroom. Er zijn bij benadering bijna 500 verpleegkundigen die in een Ba-na-Ba-traject zitten, maar een deel hiervan werkt al. Een ander deel volgt de Ba-na-Ba rechtstreeks na de basisopleiding en komt echt ter beschikking van het werkveld. Bovendien zijn er ook nog een studenten die op het niveau HBO5 verpleegkunde studeren. De opleiding tot gegradueerde in de verpleegkunde situeert zich in het hoger beroepsonderwijs op niveau 5. Dat traject duurt nog steeds drie jaar en in juni studeren er ruim duizend af. Zij kunnen aan de slag als verpleegkundige in alle sectoren van de gezondheidszorg.

Meer weten over Verpleegkundigen? Via deze website bieden wij een overzicht van interessante websites waar je terecjt kunt voor een Bachelor verpleegkunde. Daarnaast kan je hier alles vinden over vacatures, studeren, een job zoeken, coach worden, opledingen volgen … Klik op de link en ga meteen naar de website van onze aanbevolen ondernemingen en bedrijven.

Meer over Verpleegkundigen

Verpleegkundigen jobs 110 nieuwe vacatures in december op Jobat.be.
Als projectverpleegkundige ga je op een compleet nieuwe manier aan de slag: je combineert een vast contract bij een sterke organisatie zoals X-Care met een carrière vol boeiende projecten in regio Gent. Zo kan je bijvoorbeeld een aantal maanden onderdeel uitmaken van het vaste team op een dienst heelkunde in een ziekenhuis, daarna wat ervaring meepikken in de thuiszorg om daarna een periode mee te draaien in een woonzorgcentrum. Ook ervaring opdoen als bedrijfsverpleegkundige of in een wijkgezondheidscentrum lijken voor jou geweldige uitdagingen. Deze projecten doe je allemaal binnen een kader waarin begeleiding, evaluatie en open communicatie centraal staan. We houden steeds rekening met jouw interesses en vaardigheden en bekijken op die manier een groeitraject binnen de zorgsector op maat voor jou

Opfrissingscursus Verpleegkundigen vaardigheden Hogeschool Gent.

Nieuw onderzoek, actuele tendensen en een groeiend aanbod aan werkmateriaal zorgen ervoor dat bijscholen onmisbaar is als je als verpleegkundige actief bent. In deze opleiding frissen we je verschillende verpleegkundige vaardigheden op volgens de meest recente en evidence-based richtlijnen.

Naast enkele theoretische beschouwingen is er ook ruimte voor de praktische toepassingen en oefeningen.

 • toedienen van medicatie
 • toedienen van SC/IM/IV inspuitingen
 • toedienen van medicatie via port-a-cath
 • plaatsen van een perifeer infuus & infusietherapie
 • de perifere bloedafname
 • plaatsen van een verblijfskatheter
 • eenmalige katheterisatie
 • plaatsen van een maagsonde
 • bereiden en toedienen van sondevoeding
 • wondzorg
 • stomazorg

Dit programma kunnen we indien gewenst nog verder uitdiepen en/of aanpassen op maat van jouw opleidingsnoden.

verpleegster / Verpleegkundigen VRT Taal.
verpleegster / verpleegkundige. verpleegster / verpleegkundige. Dat is bruikbaar voor mannen én vrouwen. Verpleegster wordt vaak als minachtend ervaren. Een online hulp tijdens het schrijven. Speel een spelletje zoek de fout. Spreek mee op Facebook. Discussieer mee over taal in de media.

Verpleegkundigen verantwoordelijk voor algemene zorg Volksgezondheid.
Uitdagingen voor de verpleegkundige anno 2020Dit beroeps-en competentieprofiel heeft de ambitie om de huidige beroepsuitoefening mee te laten evolueren conform de te verwachten ontwikkelingen in de gezondheidszorg.Het profiel maakt een generalistische opleiding nodig die de basis legt voor de verschillende rollen, taken en verantwoordelijkheden die een verpleegkundige zal kunnen opnemen. De uitoefening van het beroep in de praktijk en de specificiteit vande job zal bepaald worden door:De opleiding tot verpleegkundige, al dan niet aangevuld met gespecialiseerde vervolgopleiding;Het investeren in inscholing en levenslang leren;De werkervaring en jobanciënniteit;De werkomgeving, de beschikbare middelen en de samenwerking met de andere actoren in de gezondheidszorg.Verwachte ontwikkelingen inde gezondheidszorg:Stijgende zorgvraag te wijten aan de vergrijzing van de bevolking én de toename van zorgafhankelijke mensen met chronische en complexe aandoeningen.Individualisering van de zorg heeft een groot effect op de zorgrelatie. De patiënt/cliënt1wordt mondiger, heeft behoefte aan informatie en wenst te participeren in alle aspecten van de gezondheidsorganisatie.Standaardisering en parameterisering als antwoord op de toenemende eis om zorgkwaliteit te expliciteren. Evidence based handelen wordt de norm. Een doordacht en door de professionele en maatschappelijke overheden aanvaard competentiebeleid, zowel in de opleiding als tijdens de beroepsuitoefening, wordt een voorwaarde tot verantwoorde zorg.1Patiënt/cliënt: Elk individu of groep en hun omg.

AZ Monica: Vacatures Campus Antwerpen Verpleegkundigen

en hart voor patiënten combineren met doorgedreven professionalisering, AZ Monica maakt er werk van. Onze campussen AZ Monica Deurne en AZ Monica Antwerpen bieden 477 bedden aan in de regio Antwerpen, en 1200 medewerkers zorgen elke dag dat kwaliteitszorg synoniem kan staan met een warme, persoonlijke uitstraling. Werk jij bij AZ Monica ook mee aan gastvrije zorg voor Antwerpen? Momenteel kijken we uit naar (m/v): voor onze campus Antwerpen zoeken we een gegradueerd of gediplomeerd verpleegkundige deeltijds of voltijds voor de afdeling SP – locomotorische revalidatie

Functie

 • Je verleent zorg op een nauwkeurige, planmatige en deskundige manier, rekening houdend met de individuele behoeften van de patiënt en zijn directe omgeving.
 • Je voert de verpleegkundige zorg uit rekening houdend met de specifieke eisen van de zorgomgeving (gegevens verzamelen, probleemstelling, verpleegkundige planning, verpleegkundige uitvoering en de evaluatie van de verpleegkundige zorg).
 • Je werkt in een multidisciplinair team rond een revaliderende patiënt, met aandacht voor de eigenheid van de revalidant.
 • Je voert de handelingen die je door de geneesheer zijn toevertrouwd correct uit, binnen het wettelijk kader dat het verpleegkundig handelen vastlegt.
 • Je draagt de verantwoordelijkheid voor de continuïteit van de zorgverlening. Dit gebeurt via mondelinge besprekingen en door het schriftelijk vastleggen van de verpleegactiviteiten in het verpleegdossier.
 • Je kan belast worden met het waarnemen van de taken van de hoofdverpleegkundige met betrekking tot de continuïteit van de patiëntenzorg en het functioneren van de afdeling.
 • Je werkt mee aan het beheer en de organisatie van de afdeling op verpleegkundig, administratief, technisch en huishoudelijk vlak.
 • Je zorgt voor de opvang, begeleiding en evaluatie van stagiair(e)s. Je bent erg studentgericht.
 • Je bewaakt en verbetert de kwaliteit van de verpleegkundige zorg.
 • Je volgt de nodige opleidingen en bijscholingen.
 • Je werkt mee aan de door de instelling of door de overheid opgelegde taken. (vb. registratie, MVG, …).
 • Je besteedt veel aandacht aan een grondige observatie van alle lichamelijke en psychosociale problemen van je patiënten.

Profiel

 • Je beschikt over een diploma bachelor/gegradueerde of gediplomeerde verpleegkundige
 • Je werkt klantgericht en straalt integriteit uit
 • Je kan in een multidisciplinair team werken en taken uitvoeren die door het team gedragen worden.
 • Je bent in staat de zorgbehoefte te onderkennen, zelfstandig de zorg te plannen, te coördineren, te verlenen en te evalueren. Dit alles uiteraard op een deskundige, flexibele en creatieve wijze.
 • Je bezit de nodige empathie en inlevingsvermogen in anderen.
 • Je houdt van afwisseling en diversiteit in je job.
 • Je bent in staat informatie en voorlichting te verstrekken aan de patiënt.
 • Je rapporteert aan de leidinggevende en aan de medewerkers van het multidisciplinair team, zowel mondeling als schriftelijk.
 • Je bent correct assertief tegenover de patiënten en de verschillende zorgverstrekkers. Deze assertiviteit is gebaseerd op deskundigheid.
 • Je werkt oplettend, ordelijk, veilig en hygiënisch.
 • Je neemt een collegiale houding aan en je bent eerlijk en objectief in optreden en handelen.
 • Je staat open voor begeleiding en motivatie van studenten.
 • Je draagt actief bij tot gezondheidspreventie, -voorlichting en –opvoeding.
 • Je bent stressbestendig en emotioneel stabiel.

Ons aanbod

  • Op de afdeling revalidatie bieden we je een job aan waar, naast aandacht voor correct uitgevoerde basiszorg ruimte is voor verpleegtechnisch handelen en tijd en organisatie is om een patiënt in multidisciplinair team voor te bereiden op zijn re-integratie in zijn thuisomgeving.
  • tewerkstelling op campus Antwerpen
  • Loon volgens ziekenhuisbarema’s , relevante anciënniteit wordt overgenomen of je start met minimaal 3 jaar anciënniteit, die stijgt naar 5 jaar vanaf het derde werkjaar.
  • Maaltijdcheques.
 • Gratis hospitalisatieverzekering

Verpleegkundigen RIZIV.
Zorg aanrekenen als u referentieverpleegkundige en vaste verpleegkundige van een patiënt bent. Bewaartermijn van de voorschriften: voeg de voorschriften bij het getuigschrift van verstrekte hulp behalve voor verstrekkingen in het kader van de forfaitaire honoraria per verzorgingsdag voor zwaar zorgafhankelijke rechthebbenden en/of wanneer u factureert via MyCareNet.

Verpleegkundigen  Wikipedia.
Een verpleegkundige is een persoon die opgeleid is in het uitvoeren van verpleegkundige taken. Hij of zij houdt zich bezig met het geven van verpleegkundige zorg. Hieronder valt basiszorg, zoals de persoonlijke verzorging als wassen, aankleden en verschonen, maar ook wondverzorging, observatie, rapportage en gespecialiseerde zorg.

Consulten.
Een vrijwillige medewerker van het consultatiebureau meet en weegt je kind bij elk bezoek. De verpleegkundige en/of arts volgt de gezondheid van je kind op en dient de nodige vaccins toe. De verpleegkundige en/of arts onderzoekt de ontwikkeling van je kind: fijne en grove motoriek, communicatie, cognitief en sociaal gedrag.

Verpleegkundigen -vacatures in Dendermonde oktober 2019 Indeed.com.
De functie van thuisverpleegkundige verschilt met andere jobs als verpleegkundige om diverse redenen: Als verpleegkundige binnen dit team werk je in een ruimere. Gesponsord vacature opslaan. 1 2 3 4 5 Volgende. Andere relevante zoekopdrachten: bedrijfsverpleegkundige administratief verpleegkundige verpleegkundige dagdienst medisch secretaresse woonzorgcentrum hoofdverpleegkundige verpleegkundige bloedafnames verpleegkundige polikliniek zorgkundige verpleegkundige consultatie.

Verpleegkundigen  az Vesalius.
Als verpleegkundige waarborg je kwaliteitsverpleging in de directe en indirecte patiëntenzorg van de aan jou toegewezen patiënten. Dit door het creëren van een zo comfortabel en aangenaam mogelijk verblijf voor de patiënten, door optimale en deskundige hulp, begeleiding en verzorging.

 

 

 

VerpleegkundigenPartners

personal trainer Mechelen & lifestyle coach

Heb je soms het gevoel dat je eigen lichaam je tegenwerkt? Heb je last van stress, vermoeidheid en pijnklachten en wil je wel sporten en bewegen, maar durf je niet goed? Of wil je gewoon fitter in het leven staan en je sportprestaties verbeteren? Bij Matthias en Nicky, onze gediplomeerde sportcoaches, ben je in veilige handen. Zij zorgen ervoor dat jij je bewegingsvrijheid herwint, via oefeningen die bij jouw lichaam en levensritme passen.

Wil je een opleiding volgen tot Personal Coach dan kan je terecht bij Remotion Training . Schrijf je in voor deze praktijkgerichte opleiding en ontdek alles over personal coaching. Examengarantie. Op Eigen Tempo. ISO-Gecertificeerd. Individuele Begeleiding. Een opleiding personal coach of & Lifestyle coach   Combineren met een Job! De opleiding personal trainer is hoofdzakelijk praktijkgericht. Bedoeling is dat je na de opleiding zelfstandig bewegingsbeperkingen kunt opsporen

Minder werken en beter leven, dat is de manier om meer te genieten. Hoe doe je dat precies?

Heel simpel: je maakt jezelf minder afhankelijk van je inkomen door je financiën compact te houden. Je gebruikt je geld alleen voor zaken die je echt belangrijk vindt. Minder werken is dan mogelijk. Het vereist wel een nieuwe manier van denken. Het gaat erom dat je je levensstijl ontwerpt als een op maat gemaakt kostuum. Zodat het precies bij je past. In plaats van te werken om je levensstijl te bekostigen, bouw je een levensstijl uit rondom je bestaand inkomen. Dat vereist planning, discipline en tijd. Maar het levert je iets geweldigs op: een financieel onbezorgd leven, meer vrije tijd, betere relaties, meer rust en meer voldoening,…

Ben je het beu om steeds maar weer hetzelfde te doen? Wil je flexibel werken? Je eigen baas zijn?
Een extra opbouwen ? Wil je jezelf ontwikkelen? Heb je de drive om te groeien? Dan is werken volgens Financiële vrijheid  wat voor jou!